ประโยชน์ของการใช้บริษัทบริหารนิติบุคคล

ประโยชน์ของการใช้บริษัทบริหารนิติบุคคล

สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียม ย่อมต้องมีนิติบุคคลคอยดูแล แต่จะดีกว่ารึเปล่าถ้านิติบุคคลที่ใช้ เป็นรูปแบบบริษัทบริหารนิติบุคคล ที่ไม่ใช่การดูแลกันเองภายในโครงการ เป็นการใช้บริษัทบริหารนิติบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลโครงการโดยเฉพาะ ครั้งนี้ทางบทความจะเป็นการกล่าวถึงประโยชน์ดีๆ ของการใช้บริษัทบริหารนิติบุคคล ดังนี้

โปร่งใส

การใช้บริษัทบริหารนิติบุคคล ก็เหมือนใช้คนกลางเข้ามาช่วยจัดการในเรื่องต่างๆ เป็นตัวกลางในการถือเงินส่วนกลาง ไม่ต้องไว้ที่ใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกบ้านเหมือนกัน ทำให้เกิดความโปร่งใสมากกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูบริษัทด้วยว่าน่าไว้วางใจแค่ไหน หากเป็นบริษัทที่ขึ้นชื่อเรื่องความโปร่งใส สามารถเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งถ้าหากเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญมากๆ มักมีระบบการจัดการที่ดีและตรวจสอบได้ ทำให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น กว่าบุคคลที่ดูแลกันเองซึ่งบางครั้งอาจไม่เป็นระบบมากพอ หรือระบบไม่ได้รองรับการตรวจสอบที่ดีพอ

ปัญหาที่พบจากการบริหารโดยนิติบุคคลที่ไม่ใช่รูปบริษัท คือการรายงานผลแบบง่ายๆ พิมพ์ข้อมูลลงกระดาษแล้วแจกจ่างลูกบ้าน แต่ไม่มีการแสดงความชัดเจนหรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลนั้นจริงเท็จอย่างไร สามารถตรวจสอบได้จากอะไร แต่ถ้าหากเป็นบริษัทบริหารนิติบุคคลที่มีระบบรองรับการตรวจสอบ มักจะเปิดโอกาสให้ลูกบ้านได้ตรวจสอบทันทีที่ร้องขอ และข้อมูลสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้


การบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพ

เนื่องจากเป็นบริษัทบริหารนิติบุคคลซึ่งก่อตั้งขึ้นมาเพื่อการดูแลจัดการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรหรือโครงการคอนโดมิเนียม จึงมีความเชี่ยวชาญในส่วนต่างๆ ด้านนี้โดยเฉพาะ บริษัทบริหารนิติบุคคล มักรู้ดีว่าปัญหาคืออะไร แก้ไขอย่างไร ต้องใช้บริการส่วนไหนบ้างเพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการใช้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้าน มีความได้เปรียบในเรื่องของการดำเนินการที่เป็นระบบระเบียบ อีกทั้งยังได้เปรียบในเรื่องของเครือข่าย (Connection) กับบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีอำนาจการต่อรองในบางกรณี มีการเปรียบเทียบราคาจากตัวเลือกที่มีอยู่จำนวนมาก และยังได้รับการเสนอราคาที่ดีที่สุด นำไปสู่การบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพในที่สุด

สามารถนำเงินไปใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ได้อย่างสมดุล และมีความสมเหตุสมผล เพราะจากปัญหาที่เจอหลายๆ ครั้ง นิติบุคคลบางแห่งที่ไม่เชี่ยวชาญมากพอ มักจะเอาเงินไปใช้ในส่วนที่ไม่สมเหตุสมผลนัก อาจเกิดจากการไม่ลำดับความสำคัญ ว่าส่วนไหนสำคัญมากน้อย และทำให้การการบริหารเงินไม่มีประสิทธิภาพมากพอ มีการนำเงินไปใช้ในส่วนที่สำคัญน้อยกว่าก่อน แต่ส่วนที่สำคัญมากกว่ากลับต้องรอไปก่อน เป็นต้น

ระบบที่ดี

การทำงานในรูปบริษัท มักมีระบบที่วางเอาไว้อย่างเป็นแบบแผนมากกว่า การที่บุคคลเข้ามาทำหน้าที่บริหารนิติบุคคล ทั้งที่อาจจะไร้ประสบการณ์ หรือบริหารจัดการแบบง่ายๆ ไม่เป็นระบบมากพอ แต่ถ้าหากใช้บริษัทเข้ามาบริหารนิติบุคคล จะค่อนข้างเป็นระบบมากขึ้น Flow งานมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น และไม่ซ้อนซ้อนยุ่งยาก มีผังการจัดการที่เป็นรูปแบบ มีการบริหารที่เป็นระบบ ไม่ผสมปนเป มีความแข็งแกร่งในเรื่องของการบริหารนิติบุคคล มีการประเมินผลลัพธ์ที่ชัดเจน รู้ความเคลื่อนไหวทุกส่วนและรู้ทุกความบกพร่องที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว รู้ถึงช่องว่างที่ควรบริหารจัดการเพื่ออุดรอยรั่วต่างๆ ให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง

การทำงานภายใต้ระบบที่ดี จะส่งผลดีทั้งกับคนทำงานเอง และคนที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์จากการทำงานนั้น ซึ่งก็คือลูกบ้านทุกคนจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่า จากการดำเนินงานที่เป็นระบบ มีการจัดการกับปัญหาและกิจกรรมต่างๆ ตามลำดับความสำคัญซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมาก อีกทั้งยังดีต่อการร้องเรียนของลูกบ้าน ซึ่งจะมีการรับเรื่องส่งเรื่องและมีการออกมาตรการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที ทำให้ปัญหานั้นๆ ได้รับการแก้ไข ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของลูกบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ประโยชน์ถัดมาของการใช้บริษัทบริหารนิติบุคคลก็คือความเชี่ยวชาญในเรื่องของกฎหมาย โดยปกติแล้วบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่บริหารนิติบุคคล ต้องมีการก่อตั้งขึ้นตามกฎหมาย และมีการดำเนินงานภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด อีกทั้งทีมงานภายในบริษัทยังต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายที่อยู่อาศัยเป็นอย่างดี เพื่อรับมือกับทุกปัญหาที่ลูกบ้านประสบพบเจอ ทีมงานภายในบริษัทมักจะต้องผ่านการอบรด้านกฎหมายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะ เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ไม่เพียงเท่านั้นยังรวมถึงกฎหมายการบริหารจัดการ ดูแลโครงการต่างๆ การเบิกงบ การใช้เงินส่วนกลางไปกับกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องเป็นไปตามหลักกฎหมาย

เชี่ยวชาญเรื่องกิจกรรม

ในด้านกิจกรรมภายในโครงการที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งประธานหมู่บ้าน การประชุมในวาระต่างๆ หรือการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ หากเป็นการดูแลของบริษัทบริหารนิติบุคคล จะค่อนข้างมีประสบการณ์ในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงความเชี่ยวชาญมากกว่าการดูแลโดยบุคคลทั่วไป ทำให้ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น ตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง จากการดำเนินงานที่มีความเชี่ยวชาญ สู่การออกแบบกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมได้


เชี่ยวชาญเรื่องสาธารณะภายในโครงการที่อยู่อาศัย

อีกหนึ่งประโยชน์ของการใช้บริษัทบริหารนิติบุคคล ก็คือความเชี่ยวชาญในเรื่องของสาธารณะภายในโครงการที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนหนทาง ทางสัญจรผ่านไปมาของรถยนต์ คนเดิน ทางเท้า ที่จอดรถส่วนกลาง สวนสาธารณะ ไฟถนน หรือแม้แต่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับลูกบ้าน บริษัทบริหารย่อมมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดี จึงดูแลจัดการได้ดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นการทำนุบำรุงซ่อมแซม หรือการเพิ่มของใหม่ การโละของเก่าทิ้งไป ฯลฯ ที่ตอบโจทย์ลูกบ้านได้อย่างตรงจุด


ทั้งหมดนี้ก็เป็นประโยชน์ของการใช้บริษัทบริหารนิติบุคคล หลักๆ เลยก็จะเป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญที่มีมากกว่ารูปแบบบุคคลทั่วไป การเป็นบริษัทย่อมมีทีมที่แข็งแกร่ง ก่อตั้งขึ้นเพื่อมาการดูแลบริหารนิติบุคคลโดยเฉพาะ ไม่ได้รวมตัวเฉพาะกิจ ทำให้มีประสบการณ์มากและมีความเชี่ยวชาญสูง จึงมั่นใจได้ว่าการดูแลจัดการและการบริหารเงินส่วนกลาง จะค่อนข้างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการลูกบ้านได้อย่างแท้จริง

 

บริการของเรา

บริการเขียนบทความรีวิว แนะนำ โปรโมท บ้าน, คอนโด, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์ เพื่อการขาย